Υπολογισμός και παραίτηση από την αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα

ΕφΑθ 5357/2011 σε ΝοΒ 2013, σελ. 76

Υπολογισμός και παραίτηση από την αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα.

Ι. Ζητήματα ουσιαστικού δικαίου

Η παραίτηση συζύγου από την αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα εν όψει της λύσης του γάμου με συναινετικό διαζύγιο δεν είναι έγκυρη, εφόσον δεν πληρωθεί η αναβλητική αίρεση της λύσης του γάμου. Εξαίρεση τουριστικών καταλυμάτων από τον υπολογισμό της τελικής περιουσίας, επειδή το σύνολο των δαπανών για την ανέγερσή τους επωμίσθηκαν οι γονείς του εναγομένου.

Συμβολή της ενάγουσας με την είσπραξη μισθωμάτων, την ενασχόληση με τις οικιακές εργασίες και την ανατροφή τεσσάρων παιδιών και τη συμμετοχή στην ανέγερση οικοδομών του εναγομένου με τη μεταφορά υλικών και τον καθαρισμό των οικοδομών. Συνυπολογισμός στην αύξηση της περιουσίας μεζονέτας, η οποία δεν υπήρχε στην περιουσία του εναγομένου κατά την άσκηση της αγωγής, είχε όμως εκποιηθεί από τον εναγόμενο μετά τη συμπλήρωση τριετούς διάστασης και λίγες μέρες μετά τη συζήτηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, επειδή η εκποίηση είναι αντίθετη στα χρηστά ήθη. Απόρριψη ένστασης καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος, επειδή η σχετική επιχειρηματολογία επικεντρώνεται στην ανυπαρξία δικαιώματος της ενάγουσας. Κριτήρια για την ικανοποίηση της αξίωσης με αυτούσια απόδοση ορισμένων πραγμάτων ίσης αξίας προς το ποσοστό συμμετοχής του δικαιούχου συζύγου στην αύξηση της περιουσίας του υπόχρεου είναι η αποφυγή νέων δικών, η αποτροπή της παρεμπόδισης της λειτουργίας επιχείρησης, η ιδιαίτερη σημασία που έχει συγκεκριμένο πράγμα για ένα σύζυγο και η αποφυγή άσκοπης ρευστοποίησης περιουσιακών αντικειμένων. Καταδίκη του εναγομένου σε δήλωση βουλήσεως για τη μεταβίβαση μίας μεζονέτας.

ΙΙ. Δικονομικά ζητήματα

Η ένσταση εκκρεμοδικίας δεν προτείνεται επιτυχώς στο διάστημα μεταξύ της έκδοσης οριστικής απόφασης και της άσκησης ενδίκων μέσων. Η δίκη καταργείται με τη δήλωση στα πρακτικά άλλης όμοιας δίκης περί παραίτησης από το δικόγραφο της όμοιας προηγούμενης αγωγής, εφόσον ο εναγόμενος δεν προβάλει αντίρρηση, η δε άσκηση έφεσης μετά τη συζήτηση δεν ασκεί έννομη επιρροή στην έκβαση της δίκης. 

Ανακοινώσεις

 • Χάρης Καρατζάς: Ένας άοκνος εργάτης των Νομικών Γραμμάτων
  Χάρης Καρατζάς: Ένας άοκνος εργάτης των Νομικών Γραμμάτων

  Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 79 ετών, ο εκδότης της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, ένας σπάνιου ήθους άνθρωπος που άφησε πίσω του ένα ανεκτίμητης αξίας εκδοτικό έργο για τα Ελληνικά Νομικά Γράμματα.

 • Νομοθετική κίνηση

  Ψηφίστηκε στις 29.03.2018 το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με το οποίο κυρώνεται η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και προσαρμόζεται σε αυτήν η ελληνική νομοθεσία.

 • Πρακτικά 4ου Συνεδρίου ΕΟΔ

  Κυκλοφόρησαν από τις εκδόσεις "Νομική Βιβλιοθήκη" τα πρακτικά του 4ου Συνεδρίου της Εταιρίας Οικογενειακού Δικαίου με θέμα "Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας και ενδοοικογενειακή βία". Βλ. περισσότερα στην ενότητα "Εκδόσεις", καθώς και στο σύνδεσμο: https://www.nb.org/greek/catalog/product/view/id/12875/s/kaki-askisi-tis-gonikis-merimnas-kai-endooikogeneiaki-via/category/141/

   

 • Συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Σ. της ΕΟΔ

  Στις 12.10.2017 συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΔ με θέμα τη συγκρότηση σε σώμα του νέου ΔΣ που αναδείχθηκε κατά τις αρχαιρεσίες της 26ης.09.2017.

  Το νέο ΔΣ έχει ως εξής:

 • Ακρόαση εκπροσώπων της ΕΟΔ στην Επιτροπή Δικαιοσύνης της Βουλής

  Στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης "Νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισμός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Σχεδίων Δράσης για Δικαιώματα Παιδιού", εκπρόσωποι της ΕΟΔ εξέθεσαν τις θέσεις της Εταιρείας στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής κατά τη συνεδρίαση της 27ης.09.2017.