Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

 

- Ανδρουλιδάκη-Δημητριάδη Ι., Η σύμβαση ιατρικής υποβοήθησης στην ανθρώπινη αναπαραγωγή, Γενέθλιον Απόστολου Σ. Γεωργιάδη, τόμος Ι, 2006,σ. 27 επ. 

- Η ίδια, Η αστική ευθύνη του γιατρού από την τεχνητή ανθρώπινη αναπαραγωγή, Digesta 2004,433. 

- H ίδια, Νομικά προβλήματα από την τεχνητή γονιμοποίηση (προβλήματα αστικού δικαίου), ΝοΒ 1986,10. 

- Βαλαβάνη-Πολατίδου Ε., Ζητήματα μεταθανάτιας προστασίας της προσωπικότητας, Αρμ 1998,667. 

- Βελλής Γ., Ζητήματα από το Ν 3089/2002 για την ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή (τεχνητή γονιμοποίηση), ΧρΙΔ 2003,495. 

- Βιδάλης Τ., Το πρόταγμα της οικογένειας. Η συνταγματικότητα του νόμου για την «ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή», ΝοΒ 2003,832. 

- Γαβαλάς, «Μάνα είναι μόνο μία;». Το ΔΕΕ αγνοεί την παρένθετη μητρότητα. Επ' αφορμή δύο πρόσφατων αποφάσεων του Δικαστηρίου, ΕΕΔ 2014,433. 

- Δάλλα-Βοργία Π., Τεχνητή γονιμοποίηση με το σπέρμα του αποθανόντος συζύγου, ΝοΒ 1986,1673. 

- Δασκαρόλης Γ., Παρατηρήσεις έπειτα από τον νόμον περί υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (Ν 3089/2002), ΧρΙΔ 2004,197 = Γενέθλιον Απόστολου Σ. Γεωργιάδη, τόμος Ι, 2006, σ. 221 επ. 

- Δεληγιάννης Ι., Η επίδραση των νέων μορφών τεχνητής αναπαραγωγής του ανθρώπου στη διαμόρφωση του ελληνικού δικαίου της συγγένειας, Αρμ 1995,277. 

- Ο ίδιος, Η επίδραση των νέων μεθόδων τεχνητής αναπαραγωγής του ανθρώπου στη διαμόρφωση του ελληνικού δικαίου της συγγένειας σε: Σύγχρονα ζητήματα αστικού δικαίου πέρα από το σύστημα του Αστικού Κώδικα, 1ο Συνέδριο Ναύπακτος 27 - 28 Μαΐου 1994, σελ. 199 επ.

- Καράκωστας Ι., Τα νομικά προβλήματα της τεχνητής γονιμοποίησης και οι λύσεις του Ν 3089/2002, ΔΕΕ 2003,132. 

- Καράσης Μ., Το σχέδιο νόμου για την «Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή», ΧρΙΔ 2002,577. 

- Κοτζάμπαση Α., Το δικαίωμα στην αναπαραγωγή - Ανάμεσα στην ελευθερία φυσικής αναπαραγωγής και το νομοθετημένο δικαίωμα της τεχνητής αναπαραγωγής, Γενέθλιον Απ. Γεωργιάδη, τόμος Ι 2006, σελ. 396-420. 

- Κουμουτζής Ν., Η τεχνητή αναπαραγωγή του άγαμου μόνου άνδρα, ΧρΙΔ 2011,316. 

- Ο ίδιος, Κενά στη ρύθμιση της μεταθανάτιας τεχνητής αναπαραγωγής σε: Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή - 10 χρόνια εφαρμογής του Ν 3089/2002, 2013, σελ. 139 επ. 

- Ο ίδιος, Η ανατροπή τα δικαστικής άδειας για την τεχνητή αναπαραγωγή, ΧρΙΔ 2013,552-553. 

- Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη Ε., Τεχνητή γονιμοποίηση και οικογενειακό δίκαιο, 2005. 

- Η ίδια, Μεταθανάτια τεχνητή γονιμοποίηση και πρόωρη γέννηση. Η ίδρυση της συγγένειας, ΧρΙΔ 2005,97. 

- Η ίδια, Η ίδρυση της συγγένειας με τη μητέρα στην περίπτωση του δανεισμού μήτρας: Μία νομοθετική πρόταση, Αρμ 1994,1233. 

- Η ίδια, Τεχνητή γονιμοποίηση και οικογενειακό δίκαιο. Η ειδική ελληνική νομοθεσία - νόμοι 3089/2002 και 3305/2005, 2η έκδοση 2005. 

- Η ίδια, Σπέρμα, ωάριο και γονιμοποιημένο ωάριο που βρίσκονται έξω από το ανθρώπινο σώμα - Η νομική τους φύση και μεταχείριση κατά το Αστικό Δίκαιο, Αρμ 1999,465.

- Κουτσουράδης Α., Θέματα παρένθετης μητρότητας. Ιδίως μετά το Ν 3305/2005, ΝοΒ 2006,388.

- Κυριακάκη Ει., Σχόλιο στην ΜΠρΗρακλ 678/2003, ΝοΒ 2004,274. 

- Μηλαπίδου Μ., Ο Ν 4271/2014 και οι τροποποιήσεις που επιφέρει στο Ν 3305/2005 για την Ι.Υ.Α, ΠοινΔικ 2014,978. 

- Νικολόπουλος Π., Ζητήματα από τη νομική φύση των κρυοσυντηρημένων γαμετών και γονιμοποιημένων ωαρίων και από τη δημιουργία μονογονεϊκής οικογένειας με υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, Γενέθλιον Απόστολου Σ. Γεωργιάδη, τόμος Ι 2006, σελ. 557 επ. 

- Ο ίδιος, Σχόλιο στην ΕφΑΘ 3357/2010, ΝοΒ 2012,1437. 

- Ο ίδιος, Ζητήματα από τη συγγένεια σε περίπτωση δανεισμού μήτρας και από τη γονιμοποίηση κρυοσυντηρημένου σπέρματος σε: Σύγχρονα ζητήματα αστικού δικαίου πέρα από το σύστημα του Αστικού Κώδικα, 1ο Συνέδριο Ένωσης Ελλήνων Αστικολόγων, Ναύπακτος 27-28 Μαΐου 1994, σελ. 255 επ. 

- Ο ίδιος, Σχόλιο στην ΠΠρΑΘ 431/2013, ΝοΒ 2014,880. 

- Παντελίδου Κ., Ίση μεταχείριση και ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή, ΕφΑΔ 2011,243. 

- Η ίδια, Ζητήματα του νέου θεσμού της «παρένθετης μητρότητας», Αρμ 2004,99. 

- Η ίδια, Παρατηρήσεις στην ΜΠρΘεσ 7013/2013, ΕφΑΔ 2013,340. 

- Η ίδια, Παρατηρήσεις στο σχέδιο νόμου για την ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή, ΧρΙΔ 2002,586. 

- Παπαδοπούλου-Κλαμαρή Δ., Η συγκατάθεση του τεκμαιρόμενου πατέρα στην τεχνητή γονιμοποίηση, Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή και αστικό δίκαιο, 2002. 

- Η ίδια, Παρατηρήσεις στην ΓνωμΝΣΚ 261/2010, ΕφΑΔ 2010,1205. 

- Η ίδια, Η συγγένεια: θεμελίωση, καταχώριση, προστασία, 2010. 

- Παπαδοπούλου-Κλαμαρή Δ./Κοκκινάκη Κ./Σαλάμ-Οικονόμου Φ., Η άδεια για παρένθετη μητέρα με βάση τα νομολογιακά δεδομένα του Πρωτοδικείου Αθηνών της δεκαετίας 2005-2015, ΝοΒ 2018,970.

- Παπαχρίστου Αθ., Η τεχνητή αναπαραγωγή στον Αστικό Κώδικα, 2003. 

- Ο ίδιος, σχόλιο στην ΜΠρΑΘ 2827/2008, ΧρΙΔ 2009,817. 

- Ραβδάς Π., Παρένθετη μητρότητα: οι προσδοκίες του νομοθέτη στη δοκιμασία στατιστικών δεδομένων, στο συλλογικό έργο: Το οικογενειακό δίκαιο στον 21ο αιώνα. Από τις συγκυριακές στις δομικές αλλαγές, 2012. 

- Σκορίνη-Παπαρηγοπούλου Φ., σχόλιο στην ΠΠρΗρ 31/5803/176/1999, ΝοΒ 2000,49. 

-Σταμπέλου Χρ., Η ανωνυμία του δότη γεννητικού υλικού, Αφιέρωμα στην Ισμήνη Ανδρουλιδάκη-Δημητριάδη, 2011, σελ 573 επ. 

- Η ίδια, Αναγνωριστική αγωγή για την ύπαρξη ή μη ύπαρξη σχέσης γονέα και τέκνου (ΚΠολΔ 614 επ.), σε: Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή και αστικό δίκαιο, 2002, σελ. 153-166. 

- Σπυριδάκης Ι., Η νέα ρύθμιση της τεχνητής γονιμοποιήσεως και της συγγένειας, 2003. 

- Τζίφα Γ., Η μεταθανάτια τεχνητή γονιμοποίηση, 2015. 

- Τροκάνας Θ., σχόλιο στην ΜΠρΑΘ 5146/2007, ΕφΑΔ 2010,940. 

- Ο ίδιος, Ανθρώπινη Αναπαραγωγή. Η ιδιωτική αυτονομία και τα όριά της, 2011. 

- Ο ίδιος, Η εφαρμογή των μεθόδων ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και το συμφέρον του παιδιού που θα γεννηθεί, στο συλλογικό έργο: Το οικογενειακό δίκαιο στον 21ο αιώνα. Από τις συγκυριακές στις δομικές αλλαγές, 2012.

 

 Στην ενότητα αυτήν καταγράφεται η αρθρογραφία και βιβλιογραφία που αφορά το Οικογενειακό Δίκαιο (συγγράμματα, συλλογικά έργα, μελέτες, σχόλια αποφάσεων). Πηγή (ως προς τη δομή και το περιεχόμενο) του βιβλιογραφικού καταλόγου, ο οποίος θα ενημερώνεται διαρκώς με νέες εκδόσεις και μελέτες, αποτελεί το συλλογικό έργο "Αγωγές Οικογενειακού Δικαίου", επιμ. Π. Νικολόπουλου, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη 2016. 

Ανακοινώσεις

  • Στατιστικά στοιχεία για το οικογενειακό δίκαιο 2017-2018

    Επισυνάπτεται το από 07.10.2019 έγγραφο του Πρωτοδικείου Αθηνών.

  • Οι θέσεις της ΕΟΔ επί του νομοσχεδίου του Υπ. Δικαιοσύνης για την (συν)επιμέλεια τέκνων

    Ενόψει του διαλόγου που διεξάγεται για το ζήτημα της συνεπιμέλειας, η ΕΟΔ  καταθέτει στη δημόσια συζήτηση ορισμένες απόψεις και διευκρινίσεις που θεωρεί αναγκαίες.

  • E-mail επικοινωνίας ΕΟΔ

    Για εγγραφές νέων μελών, διευκρινίσεις σχετικά με τις εσπερίδες και τα ετήσια συνέδρια που διοργανώνει η Εταιρία Οικογενειακού Δικαίου, καθώς και κάθε συναφές ζήτημα με τη λειτουργία της ΕΟΔ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν e-mail στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..