Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

 

- Ανδρουλιδάκη-Δημητριάδη Ι., Η σύμβαση ιατρικής υποβοήθησης στην ανθρώπινη αναπαραγωγή, Γενέθλιον Απόστολου Σ. Γεωργιάδη, τόμος Ι, 2006,σ. 27 επ. 

- Η ίδια, Η αστική ευθύνη του γιατρού από την τεχνητή ανθρώπινη αναπαραγωγή, Digesta 2004,433. 

- H ίδια, Νομικά προβλήματα από την τεχνητή γονιμοποίηση (προβλήματα αστικού δικαίου), ΝοΒ 1986,10. 

- Βαλαβάνη-Πολατίδου Ε., Ζητήματα μεταθανάτιας προστασίας της προσωπικότητας, Αρμ 1998,667. 

- Βελλής Γ., Ζητήματα από το Ν 3089/2002 για την ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή (τεχνητή γονιμοποίηση), ΧρΙΔ 2003,495. 

- Βιδάλης Τ., Το πρόταγμα της οικογένειας. Η συνταγματικότητα του νόμου για την «ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή», ΝοΒ 2003,832. 

- Γαβαλάς, «Μάνα είναι μόνο μία;». Το ΔΕΕ αγνοεί την παρένθετη μητρότητα. Επ' αφορμή δύο πρόσφατων αποφάσεων του Δικαστηρίου, ΕΕΔ 2014,433. 

- Δάλλα-Βοργία Π., Τεχνητή γονιμοποίηση με το σπέρμα του αποθανόντος συζύγου, ΝοΒ 1986,1673. 

- Δασκαρόλης Γ., Παρατηρήσεις έπειτα από τον νόμον περί υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (Ν 3089/2002), ΧρΙΔ 2004,197 = Γενέθλιον Απόστολου Σ. Γεωργιάδη, τόμος Ι, 2006, σ. 221 επ. 

- Δεληγιάννης Ι., Η επίδραση των νέων μορφών τεχνητής αναπαραγωγής του ανθρώπου στη διαμόρφωση του ελληνικού δικαίου της συγγένειας, Αρμ 1995,277. 

- Ο ίδιος, Η επίδραση των νέων μεθόδων τεχνητής αναπαραγωγής του ανθρώπου στη διαμόρφωση του ελληνικού δικαίου της συγγένειας σε: Σύγχρονα ζητήματα αστικού δικαίου πέρα από το σύστημα του Αστικού Κώδικα, 1ο Συνέδριο Ναύπακτος 27 - 28 Μαΐου 1994, σελ. 199 επ.

- Καράκωστας Ι., Τα νομικά προβλήματα της τεχνητής γονιμοποίησης και οι λύσεις του Ν 3089/2002, ΔΕΕ 2003,132. 

- Καράσης Μ., Το σχέδιο νόμου για την «Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή», ΧρΙΔ 2002,577. 

- Κοτζάμπαση Α., Το δικαίωμα στην αναπαραγωγή - Ανάμεσα στην ελευθερία φυσικής αναπαραγωγής και το νομοθετημένο δικαίωμα της τεχνητής αναπαραγωγής, Γενέθλιον Απ. Γεωργιάδη, τόμος Ι 2006, σελ. 396-420. 

- Κουμουτζής Ν., Η τεχνητή αναπαραγωγή του άγαμου μόνου άνδρα, ΧρΙΔ 2011,316. 

- Ο ίδιος, Κενά στη ρύθμιση της μεταθανάτιας τεχνητής αναπαραγωγής σε: Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή - 10 χρόνια εφαρμογής του Ν 3089/2002, 2013, σελ. 139 επ. 

- Ο ίδιος, Η ανατροπή τα δικαστικής άδειας για την τεχνητή αναπαραγωγή, ΧρΙΔ 2013,552-553. 

- Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη Ε., Τεχνητή γονιμοποίηση και οικογενειακό δίκαιο, 2005. 

- Η ίδια, Μεταθανάτια τεχνητή γονιμοποίηση και πρόωρη γέννηση. Η ίδρυση της συγγένειας, ΧρΙΔ 2005,97. 

- Η ίδια, Η ίδρυση της συγγένειας με τη μητέρα στην περίπτωση του δανεισμού μήτρας: Μία νομοθετική πρόταση, Αρμ 1994,1233. 

- Η ίδια, Τεχνητή γονιμοποίηση και οικογενειακό δίκαιο. Η ειδική ελληνική νομοθεσία - νόμοι 3089/2002 και 3305/2005, 2η έκδοση 2005. 

- Η ίδια, Σπέρμα, ωάριο και γονιμοποιημένο ωάριο που βρίσκονται έξω από το ανθρώπινο σώμα - Η νομική τους φύση και μεταχείριση κατά το Αστικό Δίκαιο, Αρμ 1999,465.

- Κουτσουράδης Α., Θέματα παρένθετης μητρότητας. Ιδίως μετά το Ν 3305/2005, ΝοΒ 2006,388.

- Κυριακάκη Ει., Σχόλιο στην ΜΠρΗρακλ 678/2003, ΝοΒ 2004,274. 

- Μηλαπίδου Μ., Ο Ν 4271/2014 και οι τροποποιήσεις που επιφέρει στο Ν 3305/2005 για την Ι.Υ.Α, ΠοινΔικ 2014,978. 

- Νικολόπουλος Π., Ζητήματα από τη νομική φύση των κρυοσυντηρημένων γαμετών και γονιμοποιημένων ωαρίων και από τη δημιουργία μονογονεϊκής οικογένειας με υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, Γενέθλιον Απόστολου Σ. Γεωργιάδη, τόμος Ι 2006, σελ. 557 επ. 

- Ο ίδιος, Σχόλιο στην ΕφΑΘ 3357/2010, ΝοΒ 2012,1437. 

- Ο ίδιος, Ζητήματα από τη συγγένεια σε περίπτωση δανεισμού μήτρας και από τη γονιμοποίηση κρυοσυντηρημένου σπέρματος σε: Σύγχρονα ζητήματα αστικού δικαίου πέρα από το σύστημα του Αστικού Κώδικα, 1ο Συνέδριο Ένωσης Ελλήνων Αστικολόγων, Ναύπακτος 27-28 Μαΐου 1994, σελ. 255 επ. 

- Ο ίδιος, Σχόλιο στην ΠΠρΑΘ 431/2013, ΝοΒ 2014,880. 

- Παντελίδου Κ., Ίση μεταχείριση και ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή, ΕφΑΔ 2011,243. 

- Η ίδια, Ζητήματα του νέου θεσμού της «παρένθετης μητρότητας», Αρμ 2004,99. 

- Η ίδια, Παρατηρήσεις στην ΜΠρΘεσ 7013/2013, ΕφΑΔ 2013,340. 

- Η ίδια, Παρατηρήσεις στο σχέδιο νόμου για την ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή, ΧρΙΔ 2002,586. 

- Παπαδοπούλου-Κλαμαρή Δ., Η συγκατάθεση του τεκμαιρόμενου πατέρα στην τεχνητή γονιμοποίηση, Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή και αστικό δίκαιο, 2002. 

- Η ίδια, Παρατηρήσεις στην ΓνωμΝΣΚ 261/2010, ΕφΑΔ 2010,1205. 

- Η ίδια, Η συγγένεια: θεμελίωση, καταχώριση, προστασία, 2010. 

- Παπαδοπούλου-Κλαμαρή Δ./Κοκκινάκη Κ./Σαλάμ-Οικονόμου Φ., Η άδεια για παρένθετη μητέρα με βάση τα νομολογιακά δεδομένα του Πρωτοδικείου Αθηνών της δεκαετίας 2005-2015, ΝοΒ 2018,970.

- Παπαχρίστου Αθ., Η τεχνητή αναπαραγωγή στον Αστικό Κώδικα, 2003. 

- Ο ίδιος, σχόλιο στην ΜΠρΑΘ 2827/2008, ΧρΙΔ 2009,817. 

- Ραβδάς Π., Παρένθετη μητρότητα: οι προσδοκίες του νομοθέτη στη δοκιμασία στατιστικών δεδομένων, στο συλλογικό έργο: Το οικογενειακό δίκαιο στον 21ο αιώνα. Από τις συγκυριακές στις δομικές αλλαγές, 2012. 

- Σκορίνη-Παπαρηγοπούλου Φ., σχόλιο στην ΠΠρΗρ 31/5803/176/1999, ΝοΒ 2000,49. 

-Σταμπέλου Χρ., Η ανωνυμία του δότη γεννητικού υλικού, Αφιέρωμα στην Ισμήνη Ανδρουλιδάκη-Δημητριάδη, 2011, σελ 573 επ. 

- Η ίδια, Αναγνωριστική αγωγή για την ύπαρξη ή μη ύπαρξη σχέσης γονέα και τέκνου (ΚΠολΔ 614 επ.), σε: Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή και αστικό δίκαιο, 2002, σελ. 153-166. 

- Σπυριδάκης Ι., Η νέα ρύθμιση της τεχνητής γονιμοποιήσεως και της συγγένειας, 2003. 

- Τζίφα Γ., Η μεταθανάτια τεχνητή γονιμοποίηση, 2015. 

- Τροκάνας Θ., σχόλιο στην ΜΠρΑΘ 5146/2007, ΕφΑΔ 2010,940. 

- Ο ίδιος, Ανθρώπινη Αναπαραγωγή. Η ιδιωτική αυτονομία και τα όριά της, 2011. 

- Ο ίδιος, Η εφαρμογή των μεθόδων ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και το συμφέρον του παιδιού που θα γεννηθεί, στο συλλογικό έργο: Το οικογενειακό δίκαιο στον 21ο αιώνα. Από τις συγκυριακές στις δομικές αλλαγές, 2012.

 

 Στην ενότητα αυτήν καταγράφεται η αρθρογραφία και βιβλιογραφία που αφορά το Οικογενειακό Δίκαιο (συγγράμματα, συλλογικά έργα, μελέτες, σχόλια αποφάσεων). Πηγή (ως προς τη δομή και το περιεχόμενο) του βιβλιογραφικού καταλόγου, ο οποίος θα ενημερώνεται διαρκώς με νέες εκδόσεις και μελέτες, αποτελεί το συλλογικό έργο "Αγωγές Οικογενειακού Δικαίου", επιμ. Π. Νικολόπουλου, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη 2016. 

Ανακοινώσεις

  • Πρακτικά 6ου Συνεδρίου ΕΟΔ

    Κυκλοφόρησαν από τη "Νομική Βιβλιοθήκη" τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου της Εταιρίας Οικογενειακού Δικαίου με τίτλο "Σύγχρονες εξελίξεις για την ίδρυση και κατάργηση της συγγένειας" που έλαβε χώρα με μεγάλη επιτυχία στη Χαλκίδα στις 9 και 10 Νοεμβρίου 2018. 

  • E-mail επικοινωνίας ΕΟΔ

    Για εγγραφές νέων μελών, διευκρινίσεις σχετικά με τις εσπερίδες και τα ετήσια συνέδρια που διοργανώνει η Εταιρία Οικογενειακού Δικαίου, καθώς και κάθε συναφές ζήτημα με τη λειτουργία της ΕΟΔ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν e-mail στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..