Προσωπικές σχέσεις των συζύγων

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΖΥΓΩΝ

 

- Γεωργιάδης Απ., Η αδικοπρακτική ευθύνη του συζύγου και του τρίτου σε περίπτωση προσβολής της υποχρέωσης συζυγικής πίστης, ΧρΙΔ 2015,321. 

- Εισ. Εκθ. του Ν. 1329/1983, Αρμ 1984,285. 

- Θεράπου Σ., στον ΑΚ Καράκωστα Ι., τόμος 8Α', (άρ­θρο 1386-1388), 2011. 

- Ιωακειμίδης Σ., σε Γεωργιάδη Απ., ΣΕΑΚ, τόμος II, (αρθρ. 1386-1395), 2013. 

- Καλλινίκου Δ., στον ΑΚ Γεωργιάδη/Σταθόπουλου, τόμος VII, (άρθρα 1389-1390), 1991. 

- Κοτζάμπαση Α., Η έννοια και η λειτουργία της έγγαμης συμβίωσης, 1992. 

- Κρητικός Αθ., Αξίωσις αποζημιώσεως του συζύγου κατά της συζύγου και του τρίτου εκ της παραβάσεως της περί τον γάμον πίστεως, Αφιέρωμα στον Αλ. Λιτζερόπουλο Α', 1985, σ. 546. 

- Λέκκας Γ., σε Γεωργιάδη Απ., ΣΕΑΚ, τόμος II, (άρθρο 1396-1416), 2013. 

- Ματθίας Στ., Η συμβολή των συζύγων στις οικογενειακές ανάγκες και η αξίωση διατροφής, ΝοΒ 1983,1476. 

- Μπαλής Γ., Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου, 1943. 

- Νικολόπουλος Π., Η κοινότητα βίου στο οικογενειακό δίκαιο, ΝοΒ 1994,1107. 

- Ο ίδιος, Είναι δυνατή κατά το ελληνικό δίκαιο η σύσταση μεταξύ συζύγων αστικής εταιρίας κοινοκτημοσύνης, ΧρΙΔ 2015,308. 

- Ο ίδιος, Ζημιογόνος τεκνοποίηση (Wrongful Birth) και προσβολή προσωπικότητας των γονέων. «Ενοχικός» ατομοκεντρισμός ή οικογενειακός κοινοτισμός; ΕφΑΔ 2011,815. 

- Παπαντωνίου Ν., Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου, 1983. 

- Παπαχρίστου Αθ., Χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη σε περίπτωση διαζυγίου, ΝοΒ 1983,933. 

- Πιτσιρίκος Ι., Συνεισφορά στις οικογενειακές ανάγκες και διατροφή κατά τη διακοπή της έγγαμης συμβίωσης (ΑΚ 1389-1392), 2011. 

- Σαμαρά Ν.-Χρ., Σκέψεις για το θέμα του επωνύμου των συζύγων, ΕφΑΔΠολΔ 2017,1143.

- Σκορίνη-Παπαρρηγοπούλου Ξ., Χρηματική αποτίμηση της οικιακής εργασίας -Προβλήματα διαχρονικού δικαίου μετά το Ν 1329/1983, ΝοΒ 1983,1030 (παρατ. στην ΜΠρΑΘ 341/1983, ΝοΒ 1983,1026).  

- Σταθόπουλος Μ./Παπαδοπούλου-Κλαμαρή Δ., στον ΑΚ Γεωργιάδη/ Σταθόπουλου, τόμος VII, 2η εκδ., (άρθρα 1386-1388), 2007. 

 

 

*Στην ενότητα αυτήν καταγράφεται η αρθρογραφία και βιβλιογραφία που αφορά το Οικογενειακό Δίκαιο (συγγράμματα, συλλογικά έργα, μελέτες, σχόλια αποφάσεων). Πηγή (ως προς τη δομή και το περιεχόμενο) του βιβλιογραφικού καταλόγου, ο οποίος θα ενημερώνεται διαρκώς με νέες εκδόσεις και μελέτες, αποτελεί το συλλογικό έργο "Αγωγές Οικογενειακού Δικαίου", επιμ. Π. Νικολόπουλου, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη 2016. 

Ανακοινώσεις

 • Χάρης Καρατζάς: Ένας άοκνος εργάτης των Νομικών Γραμμάτων
  Χάρης Καρατζάς: Ένας άοκνος εργάτης των Νομικών Γραμμάτων

  Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 79 ετών, ο εκδότης της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, ένας σπάνιου ήθους άνθρωπος που άφησε πίσω του ένα ανεκτίμητης αξίας εκδοτικό έργο για τα Ελληνικά Νομικά Γράμματα.

 • Νομοθετική κίνηση

  Ψηφίστηκε στις 29.03.2018 το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με το οποίο κυρώνεται η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και προσαρμόζεται σε αυτήν η ελληνική νομοθεσία.

 • Πρακτικά 4ου Συνεδρίου ΕΟΔ

  Κυκλοφόρησαν από τις εκδόσεις "Νομική Βιβλιοθήκη" τα πρακτικά του 4ου Συνεδρίου της Εταιρίας Οικογενειακού Δικαίου με θέμα "Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας και ενδοοικογενειακή βία". Βλ. περισσότερα στην ενότητα "Εκδόσεις", καθώς και στο σύνδεσμο: https://www.nb.org/greek/catalog/product/view/id/12875/s/kaki-askisi-tis-gonikis-merimnas-kai-endooikogeneiaki-via/category/141/

   

 • Συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Σ. της ΕΟΔ

  Στις 12.10.2017 συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΔ με θέμα τη συγκρότηση σε σώμα του νέου ΔΣ που αναδείχθηκε κατά τις αρχαιρεσίες της 26ης.09.2017.

  Το νέο ΔΣ έχει ως εξής:

 • Ακρόαση εκπροσώπων της ΕΟΔ στην Επιτροπή Δικαιοσύνης της Βουλής

  Στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης "Νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισμός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Σχεδίων Δράσης για Δικαιώματα Παιδιού", εκπρόσωποι της ΕΟΔ εξέθεσαν τις θέσεις της Εταιρείας στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής κατά τη συνεδρίαση της 27ης.09.2017.