Γενική Βιβλιογραφία

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

 

- Βαθρακοκοίλης Β., Το νέο Οικογενειακό Δίκαιο, 2000. 

- Γαζής Α., Το νέο οικογενειακό δίκαιο. Τα προβλήματα. 1985. 

- Γεωργιάδης Απ., Οικογενειακό Δίκαιο, 2014. 

- Δασκαρόλης Γ., Παραδόσεις Οικογενειακού Δικαίου, Ι 1992, II 2001. 

- Δεληγιάννης Ι., Οικογενειακό Δίκαιο, 11986, II1987. 

- Δεληγιάννης Ι./Κούσουλας Χρ., Οικογενειακό δίκαιος η νέα ρύθμιση της συγγένειας και της προστασίας των ανίκανων προσώπων, 1984. 

- Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη Έ., Οικογε­νειακό Δίκαιο, Ι, II, 2012. 

- Κουμάντος Γ., Οικογενειακό Δίκαιο, Ι 1987, II 1988. 

- Μιχαηλίδης-Νουάρος Γ., Οικογενειακόν Δίκαιον, 1970. 

- Μιχαηλίδης-Νουάρος Γ., ΕρμΑΚ τόμος V, Οικογενειακόν Δίκαιον, Γενική Εισαγωγή, 1987. 

- Μπαλής Γ., Οικογενειακόν Δίκαιον, 1956- 

- Μπρακατσούλας Β., Οικογενειακό Δικονομικό Δίκαιο, τρίτη έκδοση 2015. 

- Παπαδημητρίου Γ., Οικογενειακό Δίκαιο, 1997. 

- Πα­παδόπουλος Κ., Αγωγές Οικογενειακού Δικαίου, Α' 2001, Β' 2003. 

- Παπαχρίστου Θ., Οικογενειακό Δίκαιο, 2014

- Ροϊλός Γ./Κουμάντος Γ., Οικογενειακόν Δίκαιον, 1966

- Σπυριδάκης Ι., Οικογενειακό Δίκαιο, 2006 

- Τούσης Αν., Οικογενειακόν Δίκαιον, 1970 

- Φίλιος Π., Οικογενειακό Δίκαιο, 2011

 

Β. ΛΟΙΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Βρέλλης Σ., Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, γ' έκδοση 2008. 

- Γραμματικάκη Α.-Αλεξίου/Παπασιώπη Ζ.-Πασιά/Βασιλακάκης Ε., Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, ε' έκδοση 2012. 

 - Κατράς Ι., Αγωγές Αστικού Κώδικα και Ενστάσεις, 2010. 

- Κεραμεύς Κ., Αστικό Δικονομικό Δίκαιο. Γενικό Μέρος, 1986. 

- Παπανικολάου Π., Μεθοδολογία του ιδιωτικού δικαίου και ερμηνεία των δικαιοπραξιών, 2000.

- Σταθόπουλος Μιχ., Γενικό Ενοχικό Δίκαιο, 2004. 

 

Γ. ΚΑΤ' ΑΡΘΡΟ ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

- Απαλαγάκη Χ., Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, 2010. 

- Γεωργιάδης Απ., Σύντομη Ερμηνεία Αστικού Κώδικα (ΣΕΑΚ), τόμος II, 2013. 

- Γεωργιάδης Απ. / Σταθόπουλος Μιχ., Αστικός Κώδικας, τόμοι VII, VIII, 2η έκδοση. 

- Βαθρακοκοίλης Β., Ερμηνεία-Νομολογία Αστικού Κώδικα (ΕΡΝΟΜΑΚ). 

- Καράκωστας Ι., Αστικός Κώδικας, τόμος όγδοος Α' 2011, Β' 2012. 

- Κεραμεύς/Κονδύλης/Νίκας, Ερμηνεία του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, Ι, ΙΙ, 2000.  

- Μαργαρίτης Μιχ./Μαργαρίτη Ά., Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, Ι, II, 2012.

 

 

*Στην ενότητα αυτήν καταγράφεται η αρθρογραφία και βιβλιογραφία που αφορά το Οικογενειακό Δίκαιο (συγγράμματα, συλλογικά έργα, μελέτες, σχόλια αποφάσεων). Πηγή (ως προς τη δομή και το περιεχόμενο) του βιβλιογραφικού καταλόγου, ο οποίος θα ενημερώνεται διαρκώς με νέες εκδόσεις και μελέτες, αποτελεί το συλλογικό έργο "Αγωγές Οικογενειακού Δικαίου", επιμ. Π. Νικολόπουλου, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη 2016. 

Ανακοινώσεις

 • Πρακτικά 4ου Συνεδρίου ΕΟΔ

  Κυκλοφόρησαν από τις εκδόσεις "Νομική Βιβλιοθήκη" τα πρακτικά του 4ου Συνεδρίου της Εταιρίας Οικογενειακού Δικαίου με θέμα "Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας και ενδοοικογενειακή βία". Βλ. περισσότερα στην ενότητα "Εκδόσεις", καθώς και στο σύνδεσμο: https://www.nb.org/greek/catalog/product/view/id/12875/s/kaki-askisi-tis-gonikis-merimnas-kai-endooikogeneiaki-via/category/141/

   

 • Συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Σ. της ΕΟΔ

  Στις 12.10.2017 συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΔ με θέμα τη συγκρότηση σε σώμα του νέου ΔΣ που αναδείχθηκε κατά τις αρχαιρεσίες της 26ης.09.2017.

  Το νέο ΔΣ έχει ως εξής:

 • Ακρόαση εκπροσώπων της ΕΟΔ στην Επιτροπή Δικαιοσύνης της Βουλής

  Στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης "Νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισμός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Σχεδίων Δράσης για Δικαιώματα Παιδιού", εκπρόσωποι της ΕΟΔ εξέθεσαν τις θέσεις της Εταιρείας στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής κατά τη συνεδρίαση της 27ης.09.2017.

 • Aρχαιρεσίες ΕΟΔ - Ανάδειξη μελών ΔΣ και Εξελεγκτικής Επιτροπής

  Δυνάμει της από 13.2.2017 απόφασης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας Οικογενειακού Δικαίου καλεί τα μέλη του σε Γενική Συνέλευση, κατά το άρθρο 11 του Καταστατικού της, για τη διενέργεια αρχαιρεσιών προκειμένου να αναδειχθούν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής για την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2017, ώρα 17.00 στα γραφεία της ΕΟΔ (Μαυρομιχάλη 23).

 • ΕΠΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.


  Την 11.06.2015 το ΔΣ της ΕΟΔ συνεδρίασε στα γραφεία του με θέμα την επανασυγκρότησή του μετά την απώλεια του Αθανάσιου Παπαχρίστου Αντιπροέδρου της με την παρουσία της πρώτης επιλαχούσας κατά τις αρχαιρεσίες της 02.10.2014 κ.Ιωάννας Κονδύλη, Επίκουρης Καθηγήτριας Νομικής Σχολής Αθηνών.