Γενική Βιβλιογραφία

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

 

- Βαθρακοκοίλης Β., Το νέο Οικογενειακό Δίκαιο, 2000. 

- Γαζής Α., Το νέο οικογενειακό δίκαιο. Τα προβλήματα. 1985. 

- Γεωργιάδης Απ., Οικογενειακό Δίκαιο, β' έκδ., 2017. 

- Δασκαρόλης Γ., Παραδόσεις Οικογενειακού Δικαίου, Ι 1992, II 2001. 

- Δεληγιάννης Ι., Οικογενειακό Δίκαιο, 11986, II1987. 

- Δεληγιάννης Ι./Κούσουλας Χρ., Οικογενειακό δίκαιο: Η νέα ρύθμιση της συγγένειας και της προστασίας των ανίκανων προσώπων, 1984. 

- Ένωση Αστικολόγων (επιμ.), Τριάντα χρόνια εφαρμογής του ν. 1329/1983 για τη μεταρρύθμιση του οικογενειακού δικαίου, 2016.

- Εταιρία Δικαστικών Μελετών (επιμ.), Σύγχρονες τάσεις του Οικογενειακού Δικαίου, 2013.

- Εταιρία Οικογενειακού Δικαίου (επιμ.), Δικονομικά Ζητήματα στο Οικογενειακό Δίκαιο, 2014.

- Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη Έ., Οικογε­νειακό Δίκαιο, τόμοι Ι και II, 6η έκδ., 2016. 

- Κουμάντος Γ., Οικογενειακό Δίκαιο, Ι 1987, II 1988. 

- Μιχαηλίδης-Νουάρος Γ., Οικογενειακόν Δίκαιον, 1970. 

- Μιχαηλίδης-Νουάρος Γ., ΕρμΑΚ τόμος V, Οικογενειακόν Δίκαιον, Γενική Εισαγωγή, 1987. 

- Μπαλής Γ., Οικογενειακόν Δίκαιον, 1956- 

- Μπρακατσούλας Β., Οικογενειακό Δικονομικό Δίκαιο, τρίτη έκδοση 2015. 

- Νικολόπουλος Π. (επιμ.), Αγωγές Οικογενειακού Δικαίου, 2015.

- Παπαδημητρίου Γ., Οικογενειακό Δίκαιο, 1997. 

- Πα­παδόπουλος Κ., Αγωγές Οικογενειακού Δικαίου, Α' 2001, Β' 2003. 

- Παναγόπουλος Κ., Επιτομή Οικογενειακού Δικαίου, 2017.

- Παπαχρίστου Θ., Οικογενειακό Δίκαιο, 2014.

- Ο ίδιος, Εφαρμογές Οικογενειακού Δικαίου, 2015.

- Ροϊλός Γ./Κουμάντος Γ., Οικογενειακόν Δίκαιον, 1966.

- Σπυριδάκης Ι., Οικογενειακό Δίκαιο, 2006.

- Τούσης Αν., Οικογενειακόν Δίκαιον, 1970.

- Τσούκα Χρ. (επιμ.), Οικογενειακό Διεθνές Δίκαιο, 2015.

- Φίλιος Π., Οικογενειακό Δίκαιο, 2011.

 

Β. ΛΟΙΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Βρέλλης Σ., Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, γ' έκδοση 2008. 

- Βρέλλης Σ. (επιμ.), Το πρόσωπο και η οικογένεια στο δίκαιο και την κοινωνία, 2017.

- Γεωργιάδου Μ. (επιμ.), Εφαρμογές Ειδικών Αστικών Νόμων, 2015.

- Γραμματικάκη Α.-Αλεξίου/Παπασιώπη Ζ.-Πασιά/Βασιλακάκης Ε., Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, ε' έκδοση 2012. 

- Δανηλάτου Α./Μπιστούνα Υ./Πολυζωίδου Β., Δίκαιο Προστασίας Ανηλίκου, 2016.

- Κατράς Ι., Αγωγές Αστικού Κώδικα και Ενστάσεις, 2010. 

- Λεοντής Ν. (επιμ.), Ειδικές Διαδικασίες κατά τον ΚΠολΔ, 2017

- Κεραμεύς Κ., Αστικό Δικονομικό Δίκαιο. Γενικό Μέρος, 1986. 

- Παπανικολάου Π., Μεθοδολογία του ιδιωτικού δικαίου και ερμηνεία των δικαιοπραξιών, 2000.

- Σταθόπουλος Μιχ., Γενικό Ενοχικό Δίκαιο, 2004. 

 

Γ. ΚΑΤ' ΑΡΘΡΟ ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ 

- Απαλαγάκη Χ., Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, 2010. 

- Αρβανιτάκης Π./Βασιλακάκης Ευ. (επιμ.), Κανονισμός (ΕΚ) 2201/2003 [Κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙα] - Κατ' άρθρο Ερμηνεία, 2016.

- Γεωργιάδης Απ., Σύντομη Ερμηνεία Αστικού Κώδικα (ΣΕΑΚ), τόμος II, 2013. 

- Γεωργιάδης Απ. / Σταθόπουλος Μιχ., Αστικός Κώδικας, τόμοι VII, VIII, 2η έκδοση. 

- Βαθρακοκοίλης Β., Ερμηνεία-Νομολογία Αστικού Κώδικα (ΕΡΝΟΜΑΚ). 

- Καράκωστας Ι., Αστικός Κώδικας, τόμος όγδοος Α' 2011, Β' 2012. 

- Κεραμεύς/Κονδύλης/Νίκας, Ερμηνεία του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, Ι, ΙΙ, 2000.  

- Μαργαρίτης Μιχ./Μαργαρίτη Ά., Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, Ι, II, 2012.

Μαργαρίτης Μιχ./Μαργαρίτη Ά., Επίτομη Ερμηνεία Αστικού Κώδικα, & ΕισΝΑΚ, 2016.

 

 

*Στην ενότητα αυτήν καταγράφεται η αρθρογραφία και βιβλιογραφία που αφορά το Οικογενειακό Δίκαιο (συγγράμματα, συλλογικά έργα, μελέτες, σχόλια αποφάσεων). Πηγή (ως προς τη δομή και το περιεχόμενο) του βιβλιογραφικού καταλόγου, ο οποίος θα ενημερώνεται διαρκώς με νέες εκδόσεις και μελέτες, αποτελεί το συλλογικό έργο "Αγωγές Οικογενειακού Δικαίου", επιμ. Π. Νικολόπουλου, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη 2016. 

Ανακοινώσεις

 • Χάρης Καρατζάς: Ένας άοκνος εργάτης των Νομικών Γραμμάτων
  Χάρης Καρατζάς: Ένας άοκνος εργάτης των Νομικών Γραμμάτων

  Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 79 ετών, ο εκδότης της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, ένας σπάνιου ήθους άνθρωπος που άφησε πίσω του ένα ανεκτίμητης αξίας εκδοτικό έργο για τα Ελληνικά Νομικά Γράμματα.

 • Νομοθετική κίνηση

  Ψηφίστηκε στις 29.03.2018 το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με το οποίο κυρώνεται η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και προσαρμόζεται σε αυτήν η ελληνική νομοθεσία.

 • Πρακτικά 4ου Συνεδρίου ΕΟΔ

  Κυκλοφόρησαν από τις εκδόσεις "Νομική Βιβλιοθήκη" τα πρακτικά του 4ου Συνεδρίου της Εταιρίας Οικογενειακού Δικαίου με θέμα "Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας και ενδοοικογενειακή βία". Βλ. περισσότερα στην ενότητα "Εκδόσεις", καθώς και στο σύνδεσμο: https://www.nb.org/greek/catalog/product/view/id/12875/s/kaki-askisi-tis-gonikis-merimnas-kai-endooikogeneiaki-via/category/141/

   

 • Συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Σ. της ΕΟΔ

  Στις 12.10.2017 συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΔ με θέμα τη συγκρότηση σε σώμα του νέου ΔΣ που αναδείχθηκε κατά τις αρχαιρεσίες της 26ης.09.2017.

  Το νέο ΔΣ έχει ως εξής:

 • Ακρόαση εκπροσώπων της ΕΟΔ στην Επιτροπή Δικαιοσύνης της Βουλής

  Στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης "Νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισμός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Σχεδίων Δράσης για Δικαιώματα Παιδιού", εκπρόσωποι της ΕΟΔ εξέθεσαν τις θέσεις της Εταιρείας στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής κατά τη συνεδρίαση της 27ης.09.2017.