Σχέσεις γονέων και τέκνων - Γονική Μέριμνα

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ – ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

 

- Αγαλλοπούλου Π., Η σημασία της γνώμης του ανηλίκου παιδιού στη διαμόρφωση της δικαστικής απόφασης για τη ρύθμιση της άσκησης της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου των γονέων του, Ενθύμημα Αλκή Αργυριάδη, τ. Ι. 

- Η ίδια, στον ΑΚ Γεωργιάδη - Σταθόπουλου, άρθρα 1510-1517.

- Η ίδια, Ο θεσμός της αναδοχής (Γενική θεώρηση του θεσμού και κριτική παρουσίαση των σχετικών διατάξεων του σχεδίου νόμου «για την υιοθεσία, επιτροπεία και αναδοχή ανηλίκου κ.λπ.»), ΚριτΕ 2/1996,161. 

- Αδαμίδης Π., Το συμφέρον του τέκνου κατά τον Αστικό Κώδικα, 2017.

- Αθανασίου, Ζητήματα από την εφαρμογή του άρθρου 38 του Ν 2447/1996, ΕλλΔνη 1997,1475. 

- Ανδρουλιδάκη-Δημητριάδη Ι., Παρατηρήσεις στην ΕφΑΘ 1151/1986, ΕλλΔνη 1986,156. 

- Η ίδια, Ανάδοχες οικογένειες ΚριτΕ 2/1997,223. 

- Απαλαγάκη Χ., Οι ρυθμίσεις του Κανονισμού 2201/2003 για τη διεθνή απαγωγή παιδιών, Αρμ 2005,1015. 

- Αποστολόπουλος, Επικοινωνία γονέως και τέκνου, ΝοΒ 1963,885.

- Αρβανιτάκης, σε Ερμηνεία ΚΠολΔ Κεραμέως/Κονδύλη/Νίκα, τόμος II, άρθρο 681Β, 2000. 

- Αυγουστιανάκης Μ., στον ΑΚ Γεωργιάδη-Σταθόπουλου, άρθρα 1537-1541. 

- Ο ίδιος, Προβλήματα από το νέο οικογενειακό δίκαιο, ΝοΒ 1983,1457. 

- Βαλμαντώνης Γ., Μορφές άσκησης γονικής ευθύνης μετά το διαζύγιο και οι σύγχρονες εξελίξεις στον ελληνικό και διεθνή χώρο, ΕφΑΔ 2016,451 επ.

- Βασιλακάκης Ευ., Η επιστροφή του απαχθέντος τέκνου κατά τον Κανονισμό Βρυξέλλες ΙΙα και τη σχεδιαζόμενη τροποποίησή του, ΕφΑΔΠολΔ 2017,866.

- Βούλγαρης, Σύμβαση της Χάγης του 1980 επί των αστικών θεμάτων της διεθνούς απαγωγής παιδιών, ΝοΒ 1990,14. 

- Γεωργακόπουλος, Ανάκληση γονικής παροχής (παρατηρήσεις στην απόφαση ΕφΠειρ 678/2005), ΠειρΝ 28,405. 

- Γεωργιάδης Απ., Η εφαρμογή των άρθρων 928 εδ. β' και 929 εδ. β' ΑΚ στα αυτοκινητικά ατυχήματα μετά την αναμόρφωση του οικογενειακού δικαίου με τον Ν 1329/1983, ΕλλΔνη 1996,12.

- Γεωργιάδης Γ., Η λειτουργική κατανομή επιμέρους τομέων της επιμέλειας ανηλίκου μεταξύ των γονέων, γνμδ, ΧρΙΔ 2016,73.

- Ο ίδιος, Ζητήματα από την κατανομή της άσκησης της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, ΕφΑΔ 2016,903 επ.

- Ο ίδιος, Η προσβολή και η προστασία του δικαιώματος επικοινωνίας του γονέα με το τέκνο (ΑΚ 1520), ΧρΙΔ 2016,721.

- Γιαννακόπουλος, σε Καράκωστα ΑΚ, τόμος 8Β άρθρα 1485-1694. 

- Ο ίδιος, Σχόλιο, ΝοΒ 2011,731. 

- Γιαννόπουλος, Σκέψεις επί της υπ' αριθ. 8074/04 απόφασης του ΜΠρΑθ,  ΝοΒ 2005, 2074. 

- Γιαννούλης, Σχόλιο στην ΜΠρΑθ  1776/1998, Δ 2000,1044. 

-  Γραμματικάκη-Αλεξίου, Η διεθνής απαγωγή παιδιών κατά τη σύμβαση της Χάγης του 1980, 1996. 

- Δασκαρόλης Γ., Οι φορείς της πατρικής εξουσίας, 1967.

- Δαγτόγλου Π., Συνταγματικό Δίκαιο, Ατομικά Δικαιώματα, Α' Τόμος, 2005.

- Δεληγιάννης Ι., Ζητήματα από την ανώμαλη λειτουργία της γονικής μέριμνας, θέματα γονικής μέριμνας, Εταιρία Νομικών Βορείου Ελλάδος 8, 1989.

- Ο ίδιος, Τα πεπραγμένα της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση των θεσμών της υιοθεσίας και της επιτροπείας, Τόμος II, 1996. 

- Ο ίδιος, Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο: Οι βασικές αρχές της νέας ρύθμισης της νομικής σχέσης των «εξωγάμων», ΔκΠ 4/1983. 

- Δεμερτζής, Εισαγγελική αρμοδιότητα για κατεπείγοντα μέτρα υπέρ ανηλίκου προτού να διαταχθούν ασφαλιστικά μέτρα από το δικαστήριο - Γνωμοδότηση, Δ 2005, 1211. 

- Ο ίδιος, Πόσο προαιρετική είναι η επικοινωνία του δικαστηρίου με το ανήλικο παιδί στις δίκες επιμέλειας;, Δ 2006,1159. 

- Ο ίδιος, Παρατηρήσεις στις διατάξεις ΕισΠρΑΘ 1/2005 και ΕισΕφΑΘ637/2005, Δ 2005,1225. 

- Δεσποτόπουλος, Περί επωνύμου των Ελλήνων και Ελληνίδων, ΝοΒ 1980,1697. 

- Δημοσθένους, Γονική μέριμνα - Επιμέλεια τέκνου και επικοινωνία μαζί του, ΕλλΔνη 1984,638. 

- Διαμαντοπούλου, Οι πρόσφατες τροποποιήσεις του δικαίου της αναγκαστικής εκτέλεσης και του οικογενειακού δικαίου από το Ν 3346/2005,  ΕλλΔνη 2006,380, Εισηγητική Έκθεση Ν 1329/1983. 

- Εταιρία Οικογενειακού Δικαίου (επιμ.), Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας και ενδοοικογενειακή βία, 2017

- Ηλιοπούλου-Στράγγα, Η εκτέλεση των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων - Ζητήματα διεθνούς και εθνικού δικαίου, 1996. 

- Καλογριδάκης Ι., Το δικαίωμα του μη ασκούντος την επιμέλεια πατέρα να έχει πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (δεδομένα υγείας) των ανηλίκων τέκνων του ως νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών, ΕφΑΔ 2011,618. 

- Κατράς Ι., Η απόκτηση επωνύμου, ΕλλΔνη 1983,176. 

- Ο ίδιος, Σχόλιο στην ΕφΑθ 8668/1987, ΕλλΔνη 1988,696. 

- Ο ίδιος, Δικονομικά Ζητήμα¬τα του νέου οικογενειακού δικαίου, ΕλλΔνη 1988,1294. 

- Ο ίδιος, Νομικές Μελέτες Ι,1980. 

- Κατσογιάννου Χρ., Ο ομοφυλόφιλος γονέας και το συμφέρον του τέκνου του σε θέματα επιμέλειας και επικοινωνίας, Παρατηρήσεις στην ΜΠρΑθ (Ασφ.) 3253/2017, ΝοΒ 2017,2060.

- Κονταξής, Γονική μέριμνα και έγκλησις, ΠοινΧρ ΛΓ',761. 

- Κορφιάτης, Γνωμοδότηση, ΕλλΔνη 1984,1140. 

- Κοσμίδης, Η αποτελεσματικότητα των δικαστικών ρυθμίσεων για την άσκηση της επιμέλειας των ανηλίκων τέκνων και για την επικοινωνία με αυτά, ΕλλΔνη 2007,676. 

- Κοτζάμπαση Α., Η ανάθεση της άσκησης της γονικής μέριμνας σε τρίτον, Θέματα Γονικής Μέριμνας, Εταιρία Νομικών Βορείου Ελλάδος (ΕΝΟΒΕ 8), 1989. 

- Η ίδια, Ψυχιατρική Πραγματογνωμοσύνη σε δίκες γονικής μέριμνας, Αφιέρωμα στη Γέσιου-Φαλτσή Ι, 2007. 

- Η ίδια, Η λύση του συμφώνου συμβίωσης και οι συνέπειές του με βάση το Ν 3719/2008, Αρμ 2009,1491. 

- Κουκούλη-Σπηλιωτοπούλου, στον ΑΚ Γεωργιάδη-Σταθόπουλου, Εισαγωγικές Παρατηρήσεις στα άρθρα 1505- 1541. 

- Η ίδια, Ζητήματα σχετικά με τη γονική μέριμνα και συναφείς ρυθμίσεις, ΔκΠ 1983,213.

- Κουμουτζής Ν., Η γονική μέριμνα του γεννημένου χωρίς γάμο παιδιού και το δικαίωμα της οικογενειακής ζωής του πατέρα, 2011. 

- Ο ίδιος, Η ρύθμιση της άσκησης της γονικής μέριμνας μετά το διαζύγιο, την ακύρωση του γάμου ή τη διακοπή της συμβίωσης του φυσικού και του θετού, ΧρΙΔ 2005,84. 

- Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη Ε., Η δικαστική αναγνώριση της πατρότητας μετά την αναθεώρηση του οικογενειακού δικαίου, 1986. 

- Η ίδια, Τα αποτελέσματα της αναγνώρισης της πατρότητας, Αρμ 1986,4. 

- Η ίδια, Το πρόβλημα της ονοματοδοσίας του ανηλίκου μετά το διαζύγιο ή τη διάσταση των γονέων του (με αφορμή την ΑΠ 1321/1992), Αρμ 1994,376. 

- Η ίδια, Το δικαίωμα επικοινωνίας στα πλαίσια του εκσυγχρονισμένου οικογενειακού δικαίου, Αρμ 1988,1097. 

- Η ίδια, Η νομολογιακή εφαρμογή του άρθρου 281 ΑΚ στο οικογενειακό δίκαιο, ΕλλΔνη 1997,1457. 

- Η ίδια, Υιοθεσία και αναδοχή ανηλίκου, Αρμ 51/1997, 741 επ. 

- Η ίδια, Τριάντα χρόνια εφαρμογής του Ν 1329/1983, Γενική ανασκόπηση και αποτίμηση, ΧρΙΔ 2013,161. 

- Κορουγένης, Η προσωπική επικοινωνία γονέως και τέκνου, ΑρχΝ 1972,266. 

- Κούσουλας, Η γονική μέριμνα μετά από ανώμαλη εξέλιξη της έγγαμης σχέσης των γονέων, 1987.

- Κουτουλάκου-Κούκουρα, Το δικαίωμα προσωπικής επικοινωνίας γονέα και τέκνου, ΕλλΔνη 1986,890-892.

- Κουτσουλέλος Κ., Άρνηση τέκνου να επικοινωνήσει με τον γονέα που δεν έχει την επιμέλεια του. Προβλήματα εφαρμογής του άρθρου 950 παρ. 2 ΚΠολΔ. Όρια ποινικής ευθύνης κατά το άρθρο 232Α ΠΚ στο Δικονομικά Ζητήματα στο Οικογενειακό Δίκαιο, 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικογενειακού Δικαίου, σελ. 68 = ΕφΑΔ 2014,454. 

- Κουτσουράδης Αχ., Αυτοδίκαιη ανάθεση της άσκησης της γονικής μέριμνας στον πατέρα που αναγνώρισε εκούσια το εκτός γάμου τέκνο του, μετά τον θάνατο της μητέρας, (Κριτικές σκέψεις με αφορμή την ΕφΘεσ 2526/1995), ΚριτΕ 1/1996,225. 

- Λαδάς, Η αναμόρφωση των κληρονομικών σχέσεων στα πλαίσια της μεταρρύθμισης του Οικογενειακού δικαίου - Η τροποποίηση των κληρονομικών σχέσεων από το Ν 1329/1983, 1984. 

- Λαδογιάννης σε ΣΕΑΚ Γεωργιάδη, άρθρα 1505-1541.

- Λιάππης, Οι παροχές γονέων προς τέκνα και τα κριτήρια του άρθρου ΑΚ 1509 - Μια συμβολή στη διάκριση γονικής παροχής και δωρεάς, ΝοΒ 2011,29. 

- Λυμπερόπουλος, Η νομική θέση του τέκνου χωρίς γάμο των γονέων του, ΕλλΔνη 1987,407. 

- Ο ίδιος, Στον περίγυρο της γονικής μέριμνας, ΕλλΔνη 1986,1377.

- Μακρής, Οι διαφορές του άρθρου 681 Β' για τη διατροφή και την επιμέλεια τέκνων, 2007. 

- Ματθίας Στ., Το πεδίο λειτουργίας της αρχής της αναλογικότητας, ΕλλΔνη 2006,1. 

- Ο ίδιος. Παρατηρήσεις στη ΜΠρΙωαν 639/1987, ΕλλΔνη 1988,1454. 

- Μηλιόπουλος, Ρύθμιση της επιμέλειας ανήλικου τέκνου - Κριτήρια επιλογής του κατάλληλου γονέα και διερεύνηση του συμφέροντος του τέκνου, Αρμ 2006, 219. 

- Μιχαηλίδης-Νουάρος, Δίκαιον και Κοινωνική Συνείδησις, 1972. 

- Ο ίδιος. Παρατηρήσεις επί του σχεδίου νόμου περί της ισότητος δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των δύο φύλων, ΝοΒ 1980,673. 

- Μιχαλακάκου Σ., Παραμέληση της φροντίδας του ανηλίκου λόγω πραγματικής αδυναμίας έλλειψης χρόνου και θρησκευτικών πεποιθήσεων, ΕφΑΔ 2017,526.

- Μπαλής Αχ., Η επιμέλεια του προσώπου του ανηλίκου, 1966. 

- Μπέης Κ., Εισαγγελικά πρόσφορα μέτρα σε περίπτωση που ο γονέας παραβαίνει τα καθήκοντά του έναντι του ανήλικου τέκνου του και συντρέχει εξαιρετικώς επείγουσα περίπτωση, Σημείωση στην υπ' αριθμόν 342-05/2006 διάταξη Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών (τμήμα ανηλίκων), Δ 37/2006, '675 επ. 

- Μπενάκη, Παρατηρήσεις στη διάταξη ΕισΠλΠύργου 11/1983, ΠοινΧρ ΛΓ,332. 

- Νάκου, Σύγκρουση του δικαιώματος επιμέλειας με το δικαίωμα επικοινωνίας - διεθνής απαγωγή παιδιών σε: Σύγχρονες τάσεις του Οικογενειακού Δικαίου (Πρακτικά 13ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Εταιρίας Δικαστικών Μελετών), 2013. 

- Νικολακοπούλου-Στεφάνου, Οι συνέπειες του διαζυγίου, 1986. 

- Νικολόπουλος Π., Πρόσφατες διεθνείς εξελίξεις στη ρύθμιση των σχέσεων γονέων-τέκνων, Ομιλία στο συνέδριο για τα τριάντα χρόνια εφαρμογής του Ν 1329/1983 για τη μεταρρύθμιση του οικογενειακού δικαίου (22-23/02/2013, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη).

- Ο ίδιος, Η κοινότητα βίου στο οικογενειακό δίκαιο, ΝοΒ 1994,1107. 

- Ο ίδιος, Σχόλιο στη ΜΠρΑΘ7335/2001, ΝοΒ 2002,1118-1121. 

- Ο ίδιος, Κοινή γονική μέριμνα μετά το διαζύγιο. Πρόοδος ή οπισθοδρόμηση, ΕφΑΔ 2010,1300. 

- Ο ίδιος, Ποιος έχει την ενεργητική νομιμοποίηση για τη δικαστική ρύθμιση ή τη μεταρρύθμιση της επικοινωνίας του τέκνου με τον γονέα που δεν έχει την επιμέλεια, σε: Δικονομικά Ζητήματα στο Οικογενειακό Δίκαιο, 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικογενειακού Δικαίου, 2014. 

- Ο ίδιος, Ζητήματα από την άρνηση του γιατρού για λόγους συνείδησης και από τη συναίνεση του ανηλίκου σε ιατρικές πράξεις κατά τον κώδικα ιατρικής δεοντολογίας, Τιμ. Τομ. Σταθόπουλου, σελ. 1868. 

- Οικονόμου, Εκτελεστότητα της απόφασης σχετικά με τη ρύθμιση της επιμέλειας, της επικοινωνίας και τον καθορισμό της διατροφής, ΕφΑΔ 2015,483. 

- Πανόπουλος σε Καράκωστα ΑΚ, τόμος 8Β, άρθρα 1485-1694. 

- Πανταζόπουλος, Σκέψεις για την αναπλήρωση της συναίνεσης του φυσικού γονέα με δικαστική απόφαση, λόγω καταχρηστικής άρνησης παροχής, ΕλλΔνη 1990,738. 

- Παντελίδου Κ., Ενδοοικογενειακή βία και Ιδιωτικό Δίκαιο, Τιμ. Τομ. Σταθόπουλου σελ. 957. 

- Η ίδια, Η δικαστική αναπλήρωση της συναινέσεως για την υιοθεσία ανηλίκων, ΝοΒ 1994,171. 

- Η ίδια, Η προσωρινή έννομη προστασία του ανηλίκου, ΕλλΔνη 2002,1269. 

- Η ίδια, Οι τελευταίες αλλαγές στο δίκαιο της υιοθεσίας που επέφερε ο Ν 2915/2001, Αρμ 2002,833. 

- Η ίδια, Γονείς «ακατάλληλοι δι' ανηλίκους» (Ζητήματα από την κακή άσκηση της γονικής μέριμνας), ΧρΙΔ 2006,289. 

- Η ίδια, Η εκπροσώπηση του ανηλίκου, ιδίως όταν η επιμέλεια έχει ανατεθεί στον ένα γονέα, ΝοΒ 2010,1366. 

- Η ίδια, Ίση μεταχείριση στις σχέσεις γονέων και τέκνων, ΝοΒ 2012,1097.

- Η ίδια, Γνωμοδότηση, ΕφΑΔ 2013,101. 

- Παπαδοπούλου-Κλαμαρή Δ., Σκέψεις για το Ν 3500/2006 (ενδοοικογενειακή Βία) - Τα προστατευόμενα πρόσωπα και ο σκοπός του νόμου, ΝοΒ 2012,233.

- Παπαζήση Θ. Γονική παροχή, 1987. 

- Η ίδια, Η οικογένεια προσώπων του αυτού φύλου: εκφυλισμός ή ίση μεταχείριση, ΧρΙΔ 2007,761. 

- Η ίδια, Η πληροφόρηση και η γνώμη του παιδιού στο δικαστήριο ως κριτήριο του συμφέροντός του, ΕφΑΔΠολΔ 2018,238.

- Παπαχρίστου Αθ., Γνωμοδότηση, ΕλλΔνη 1989,1301. 

- Ο ίδιος, Η παράλειψη των μελλονύμφων να δηλώσουν το επώνυμο των τέκνων τους, ΧρΙΔ 2005,481. 

- Ο ίδιος, Η κοινωνική θέση στο οικογενειακό δίκαιο, 1980. 

- Ο ίδιος, Νέες μορφές άσκησης της γονικής μέριμνας μετά το διαζύγιο, Αρμ 1985,100-108.

- Ο ίδιος, Σχόλιο στην ΜΠρΚαστ 215/1985, ΝοΒ 1986,900.

- Πατεράκη, Σημείωμα στην ΑΠ 1079/1986, ΕλλΔνη 28,843. 

- Πελλένη-Παπαγεωργίου Α., Η συναίνεση του ανηλίκου στη διενέργεια ιατρικών επεμβάσεων, ΕφΑΔΠολΔ 2017,1110.

- Πετράκης, Το επώνυμο των συζύγων και των σε γάμο γεννημένων παιδιών τους, ΕΕΝ 1993,185. 

- Πίψου, Αναγκαστική Εκτέλεση για παράλειψη ή ανοχή πράξης κατά το άρθρο 947 ΚΠολΔ, 1992.

- Πουλιάδης στον ΑΚ Γεωργιάδη - Σταθόπουλου, άρθρα 1518-1536. 

- Ο ίδιος, Ζητήματα από την επιμέλεια και την προσωπική επικοινωνία με ανήλικα τέκνα. Ουσιαστικό δίκαιο και δικονομικοί προβληματισμοί, Αρμ 1992,981. 

- Ρήγος, Γονική Μέριμνα, υποβολή έγκλησης και παράσταση πολιτικής αγωγής, ΕλλΔνη 1986,1079. 

- Ρούκουνας Εμμ., Διεθνής προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 1995. 

- Σαλκιτζόγλου, Η κακή άσκηση της γονικής μέριμνας και η υποκατάσταση των γονέων από τρίτους, 1993.

- Ο ίδιος, Τα δικαιώματα του τυπικού φορέα της γονικής μέριμνας, ΕλλΔνη 1994,1017. 

- Σαμαρά Ν.-Χρ., Το δικαίωμα προσωπικής επικοινωνίας με το ανήλικο τέκνο, 2010.

- Η ίδια, Το επώνυμο του τέκνου στο ελληνικό δίκαιο, 2017.

- Η ίδια, Η πρόσληψη του επωνύμου του συζύγου της μητέρας από το γεννημένο εκτός γάμου τέκνο, ΕφΑΔ 2017,131.

- Σόντης, Ο όρος εξαιρέσεως εκ της διοικήσεως και της επικαρπίας του πατρός ή εκ της διοικήσεως του επιτρόπου περιουσίας καταλειπομένης ή δωρουμένης εις τον ανήλικο, Δ 1974,715.

- Σπυριδάκης Ι., Κληρονομικό Δίκαιο, 2002. 

- Σπυριδάκης Ι., Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός Νόμος, σελ. 739-800 = Αρμ 1983,293. 

- Σταθόπουλος Μ., Σχόλιο, ΝοΒ 1980,1893. 

- Σταθέας, Δικαιούμενα πρόσωπα να υποβάλουν έγκληση για αξιόποινη πράξη εις βάρος ανηλίκου, ΝοΒ 1984,1484. 

- Σταμπέλου Χρ., Προσωπικότητα και Οικογενειακές Σχέσεις, Το παράδειγμα επικοινωνίας του τέκνου, 2010.

- Τζίφρας, Ασφαλιστικά Μέτρα κατά τον ΚΠολΔ, 1985. 

- Φουντεδάκη Κ., Φυσικό πρόσωπο και Προσωπικότητα στον Αστικό Κώδικα, 2012. 

- Η ιδία, Παρατηρήσεις σχετικά με τις ρυθμίσεις για το επώνυμο και την υιοθεσία, ΕφΑΔ 2009,47. 

- Η ίδια, Η οικογενειακή ζωή ως έκφανση της προσωπικότητας σύμφωνα με το άρθρο 57 ΑΚ στο συλλογικό έργο: Το Οικογενειακό Δίκαιο τον 21ο αιώνα από τις συγκυριακές στις δομικές αλλαγές, 2012.

- Η ίδια, Η συναίνεση του ενημερωμένου ασθενούς σύμφωνα με το νέο ΚΙΔ, στο συλλογικό έργο: Ο νέος ΚΙΔ, Δημοσιεύματα Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής Ι, 2006. 

- Η ίδια, Οι Κανονισμοί σε θέματα οικογενειακού δικαίου: Πεδίο εφαρμογής και ρύθμιση διεθνούς δικαιοδοσίας, στο: Δικονομικά Ζητήματα στο Οικογενειακό Δίκαιο, 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικογενειακού Δικαίου, 2014. 

- Χριστακάκου Κ./Κουμουτζής Ν., Επιμέλεια & διατροφή τέκνου - δικαίωμα επικοινωνίας, 2008. 

Χριστακάκου Κ., Η ευθύνη του ανηλίκου και των εποπτευόντων αυτών προσώπων στο δίκαιο των αδικοπραξιών, 2008. 

- Η ίδια, Άμβλωση στις ανήλικες κυοφόρους και ιδιωτική αυτονομία, ΧρΙΔ 2017,408. 

 

*Στην ενότητα αυτήν καταγράφεται η αρθρογραφία και βιβλιογραφία που αφορά το Οικογενειακό Δίκαιο (συγγράμματα, συλλογικά έργα, μελέτες, σχόλια αποφάσεων). Πηγή (ως προς τη δομή και το περιεχόμενο) του βιβλιογραφικού καταλόγου, ο οποίος θα ενημερώνεται διαρκώς με νέες εκδόσεις και μελέτες, αποτελεί το συλλογικό έργο "Αγωγές Οικογενειακού Δικαίου", επιμ. Π. Νικολόπουλου, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη 2016. 

Ανακοινώσεις

  • Στατιστικά στοιχεία για το οικογενειακό δίκαιο 2017-2018

    Επισυνάπτεται το από 07.10.2019 έγγραφο του Πρωτοδικείου Αθηνών.

  • Οι θέσεις της ΕΟΔ επί του νομοσχεδίου του Υπ. Δικαιοσύνης για την (συν)επιμέλεια τέκνων

    Ενόψει του διαλόγου που διεξάγεται για το ζήτημα της συνεπιμέλειας, η ΕΟΔ  καταθέτει στη δημόσια συζήτηση ορισμένες απόψεις και διευκρινίσεις που θεωρεί αναγκαίες.

  • E-mail επικοινωνίας ΕΟΔ

    Για εγγραφές νέων μελών, διευκρινίσεις σχετικά με τις εσπερίδες και τα ετήσια συνέδρια που διοργανώνει η Εταιρία Οικογενειακού Δικαίου, καθώς και κάθε συναφές ζήτημα με τη λειτουργία της ΕΟΔ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν e-mail στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..